Želiv: Letní škola liturgiky

20. 08. 2019 - 25. 08. 2019

Typ akce: Adorace a modlitby, Bohoslužby, Setkání
Obec - místo konání: Želiv - klášter
Organizační kontakt: liturgie.cz@gmail.com

 

 

Smyslem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům načerpat sílu z modlitby církve a hluběji porozumět tomu, co znamená slavit svatá tajemství: stanout před Otcem, jednat s pečetí Ducha a sytiti se tělem Syna.

 

 

Letní škola je otevřena všem zájemcům z řad kněží, jáhnů a laiků. 

Pořadatelem Letní školy liturgiky je Liturgie.cz (tj. Pastorační středisko - Arcibiskupství pražské) ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem.

 

Náplní Letní školy je společná liturgická modlitba, přednášky, semináře, čas pro setkání a rozhovory, prostor pro individuální modlitbu a odpočinek. Den je rozvržen následovně: 

 

 • Modlitba se čtením a ranní chvály v chóru baziliky
 • Společné přednášky
 • Mše svatá v bazilice
 • Volitelné přednášky a semináře
 • Nešpory v chóru baziliky
 • Variabilní večerní program


Přednášky:

Kmenové přednášky se v r. 2019 týkají iniciačních svátostí křtu, biřmování a eucharistie. 

 

 

Volitelné přednášky (přihlašování až na místě) zahrnují následující témata: Eséni a židovské rituální koupele; Starořímské přechodové rituály; Liturgie posvátných olejů křižma, oleje nemocných a katechumenů; Jak žít ze svého křtu; Mystagogie; Úcta eucharistie mimo mši; Hudba při slavení svátostí; Kdo může být pokřtěn?; Budoucnost liturgie; Jak se vyznat v misále / lekcionáři / breviáři; Jak správně připravit na mši, aj. 

 • P. Radek Tichý je knězem pražské arcidiecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
 • P. Petr Soukal je knězem hradecké diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
 • Kanovník Jan Kotas je knězem pražské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
 • P. Pavel Kopeček je knězem brněnské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
 • P. Stanislav Brožka je knězem českobudějovické diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
 • Jitka Jonová je vyučující na CMTF v Olomouci, studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • P. Tomáš Koumal je knězem brněnské diecéze, studoval na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.
 • P. Petr Smolek je knězem ostravsko-opavské diecéze, studoval na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.
 • Ondřej Talaš je jáhnem olomoucké arcidiecéze, studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Ondřej Trepeš je vyučujícím na AG v Praze, studoval na Univerzitě Karlově v Praze. 


Přihláška a platba

Na Letní školu je možné se přihlásit výhradně vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře, který naleznete v odkazu níže. Po odeslání přihlášky bude e-mailem zaslána faktura; přihláška je kompletní až po zaplacení faktury. 

 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU LITURGIKY

 

Přihlášky je možné zasílat do 30. června nebo do vyčerpání kapacity. 

 

 

V případě zrušení účasti do 30. června činí storno poplatek 1 000 Kč; v případě zrušení účasti po 30. červnu činí 

 

Více informací na www.liturgie.cz

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám