Broumov: Celostátní seminář pro trvalé jáhny

30. 06. 2019 - 04. 07. 2019

Typ akce: Adorace a modlitby, Bohoslužby, Přednášky
Obec - místo konání: Broumov - benediktinský klášter
„Já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.“ (Lk 22,27) – o službě v církvi
 
Broumov – benediktinský klášter, 30. 6. – 4. 7. 2019
 

Vyplněnou závaznou přihlášku prosím pošlete nejpozději do 7. 6. 2019 elektronickou poštou na adresu dti (zavináč) bihk.cz, příp. listovní zásilkou na adresu:


Jan Hojda, Th.D.

Biskupství královéhradecké
Diecézní teologický institut
Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel. 737 215 333 (jen pro konzultace, hlásit se je třeba prostřednictvím tohoto formuláře)

 

S ohledem na omezenou kapacitu doporučujeme hlásit se co nejdříve. Přihlášky jsou platné teprve na základě výslovného potvrzení o přijetí vyplněného formuláře.

 
Zveme trvalé jáhny a jejich manželky k účasti na semináři, který od 30. června do 4. července 2019 pořádá v benediktinském klášteře v Broumově Diecézní teologický institut Biskupství královéhradeckého (DTI). Seminář směřuje k posílení kolegiality trvalých jáhnů na širší úrovni českých i moravských diecézí a nabízí možnosti společné reflexe důležitých témat týkajících se jáhenské služby. V roce 2019 bude seminář zaměřen na tematiku služby, ve které se Bůh Otec skrze svého vtěleného Syna v Duchu svatém sklání k lidem a ve které je též založeno základní poslání církve.
 
Náplň semináře budou tvořit tematické vstupy či přednášky, na které budou navazovat
diskuse. Tyto diskuse mají podpořit aktivní zapojení účastníků semináře a přispět k zasazení prezentované tematiky do kontextu jejich jáhenské služby. Nedílnou součástí semináře budou i další setkání, která umožní neformálním způsobem sdílet a reflektovat aktuální otázky poslání i spirituality trvalých jáhnů. Část semináře pak bude nabízet i možnosti společného odpočinku. Seminářem bude provázet ředitel DTI ThLic. Prokop Brož, Th.D. Čestným hostem semináře bude arciopat břevnovského kláštera P. Petr Prokop Siostrzonek OSB, který povede poutní setkání na Hvězdě. Ústředním prvkem celého setkání bude liturgické společenství při modlitbě ranních chval a nešpor a při slavení eucharistie.

Rámcový program semináře:
 
Neděle 30. 6. 2019
15:00 možnost ubytování
16:30 přivítání účastníků a představení kláštera
18:00 večeře, nešpory
19:00 Služba v církvi – představení záměru semináře
ThLic. Prokop Brož, Th.D.; Jan Hojda, Th.D.
Referát a diskuse (následuje neformální posezení)
 
Pondělí 1. 7. 2019
8:00 ranní chvály a snídaně
9:30 Služba jako bohoslužba – ThLic. Jan Kotas
Přednáška – reflexe – diskuse
12:00 oběd
14:30 Bohoslužba a jáhenská služba – ThLic. Jan Kotas
Tematické vstupy a praktické ukázky uprostřed liturgického prostoru
17:30 nešpory a mše sv.; následuje večeře
20:00 diskuse s hosty
 
Úterý 2. 7. 2019
Výlet na Hvězdu a setkání s břevnovským arciopatem P. Prokopem Siostrzonkem OSB
 
8:00 ranní chvály, snídaně a následný přesun na Hvězdu (možnost dopravy
automobilem až na Hvězdu nebo krátká pěší pouť z Křinic)
10:00 mše sv. (kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě; hl celebrant: P. Prokop
Siostrzonek OSB)
11:00 beseda s P. Prokopem Siostrzonkem OSB (chata Hvězda)
12:30 modlitba uprostřed dne
12:45 oběd a event. pokračování besedy (chata Hvězda)
cca 14:00 vycházka nebo výlet do skalních oblastí Kovářovy rokle a na Supí koš,
příp. pěší cesta do Broumova – dle individuálních možností
18:00 nešpory a večeře
19:00 diskuse: perspektivy jáhenské služby
 
Středa 3. 7. 2019
8:00 ranní chvály a snídaně
9:30 „Já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.“ (Lk 22,27) – ThLic. Prokop
Brož, Th.D.
Biblicko-teologická meditace
12:30 oběd
14:00 Služba v církvi a spiritualita křesťanských stavů – doc. RNDr. ThLic. Karel
Sládek, Ph.D.
Přednáška – společná reflexe – diskuse
16:30 bohoslužba slova a adorace (s modlitbou díků a proseb za naplňování jáhenské
služby)
18:00 večeře a nešpory
19:00 neformální posezení
 
Čtvrtek 4. 7. 2019
8:00 ranní chvály a snídaně
9:00 Tematika služby v ikonografii křesťanského východu i západu –
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
Přednáška – reflexe – diskuse
10:00 hodnocení a event. příprava na seminář v roce 2020
11:00 mše sv. na závěr semináře
12:00 Oběd
 
Setkání bude probíhat v renovovaných prostorách benediktinského kláštera v Broumově. Ubytování bude zajištěno ve vícelůžkových pokojích (viz http://www.klasterbroumov.cz/cs/ubytovani-dum-hostu), z důvodu omezené kapacity není možné poskytovat ubytování samostatně. (Fotogalerie ze setkání konaného na stejném místě v roce 2016 je přístupná zde: https://jahoho.rajce.idnes.cz/jahni_Broumov_2016/.)
 
Cena za pobyt bude cca 3000,- Kč (částka bude upřesněna, o možnostech dalšího snížení poplatku budeme jednat). Hlásit se je možné do 7. 6. 2019 prostřednictvím kontaktu: Jan Hojda, dti (zavináč) bihk.cz; tel. 737 215 333. (Formulář přihlášky zašleme e-mailem. Nově podané přihlášky jsou platné teprve na základě výslovného potvrzení o přijetí vyplněného formuláře.)
 
Jan Hojda, Th.D.
sekretář DTI

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám