Chotěboř: Promítání filmu Ave Maria!

17. 03. 2019 14:00

Typ akce: Film
Obec - místo konání: Chotěboř - kino
Organizační kontakt: rezervace míst: 569 626 634

Nový film Ave Maria Jaroslava Šilara

 

Jaroslav Šilar je členem sdružení Orfilm, které představuje filmový dokument o Panně Marii a Její ustavičné pomoci napříč staletími, o minulých i současných mariánských zjeveních a o Jejím pevném místě v učení katolické Církve. Dokument obsahuje řadu zajímavých svědectví. Komentářem k filmu přispěl i P. Filip M. Antonín Stajner. Děj snímku zavede diváka na Turzovku (Slovensko), do Lurd (Francie), Fatimy (Portugalsko) a na další významná místa minulých i současných mariánských zjevení. Připomene historickou úlohu svaté Panny, která mnohokrát vyslyšela naléhavé prosby katolíků, např. k odvrácení morové nákazy nebo zastavení postupu mohamedánů (muslimů) do Evropy.

 

Ve dvoudílném dokumentárním filmu "Ave Maria!" jsme se vydali po stopách Matky Boží. Pátrali jsme po její úloze v dějinách lidstva. Hledali jsme odpověď na otázku, v čem je tak výjimečná? Žasli jsme nad dílem Přímluvkyně, nad zázraky, které u Boha vyprosila. Ptali jsme se, z jakého titulu přichází na tento svět, který ukřižoval jejího Syna? Co nám říká a doporučuje ve svých četných zjeveních? Jak je to s teorií prázdného pekla a s milosrdenstvím pro všechny? Viděli prázdné peklo i vizionáři z Fatimy? Jaké léčky na nás chystá satan v současnosti? Jaké prostředky spásy nabízí Matka všech národů?

 

V průběhu natáčení filmu, při našich dalekých cestách jsme radostně vnímali její bezprostřední pomoc. Nejednalo se o náhlé a prokazatelné uzdravení skrze lurdskou vodu, kterou jsme si z natáčení přivezli, ale o naprosto nevysvětlitelné zásahy "technického typu" při pořizování filmových záběrů ve Fatimě. Matka Boží se o všechno postarala. Díky Bohu a Panně Marii! Sám jsem si naplno uvědomil, jaké je to štěstí být pokřtěn právě v katolické církvi.

 

Srdečně vás všechny zvu na film AVE MARIA! Ať vám Bůh žehná!           

Jaroslav Šilar, ORFILM

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám