Hradec Králové: Diecézní katechetické setkání

04. 11. 2017 09:00

Typ akce: Přednášky
Obec - místo konání: Hradec Králové - Nové Adalbertinum
Organizační kontakt: kc@bihk.cz nebo telefonicky 495 063 420

 

Předběžný program diecézního setkání je následující:  

 • 09:00 – 09:30  | Společná modlitba ranních chval
 • 09:30              | Zahájení setkání – P. Jan Paseka
 • 09:35 – 10:20 | Mgr. Michal Bureš: Představení konceptu a obsahu metodického cyklu Křesťanství v dějinách, pro výuku náboženství dětí základních škol
 • 10:20 – 10:50  | přestávka
 • 10:50 – 11:35  | Mgr. Jan Sodomka: Vybrané kapitoly církevních dějin
 • 11:35 – 12:00  | přesun do kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • 12:00              | Mše svatá
 • 13:00 – 14:00  | Přestávka na oběd
 • 14:00 – 15:30| Odpolední blok metodických seminářů bude zaměřen na praktické ukázky metod ve výuce náboženství:

1. Křesťanství v dějinách – praktické ukázky z metodiky; vede Mgr. Michal Bureš

2. Metody dramatické výchovy ve výuce náboženství; vede Mgr. Eva Vecková

3. Metody hudební výchovy ve výuce náboženství; vede MgA. Zuzana Slavíčková

4. Moderní didaktika, vede Mgr. Eva Klabanová

 

Představení konceptu a obsahu metodického cyklu Křesťanství v dějinách, pro výuku náboženství dětí základních škol

Přednášející: Mgr. Michal Bureš

Obsah:

Účastníci setkání budou seznámeni s nově vznikajícím učebním materiálem Křesťanství v dějinách. My se jím snažíme zaplnit „bílé místo“ v existujících podkladech pro výuku náboženství. Oním „bílým místem“ lze totiž nazvat oblast historického vnímání významu katolické církve a křesťanské víry na běhu dějin ve středoevropském kontextu, dále bychom chtěli reflektovat i každodenní život člověka v době minulé i v současnosti a to, jakým způsobem jej ovlivňoval/ovlivňuje život s Bohem. Dotýkáme se tak témat zdánlivě obyčejných i téměř filosofických, otázek často kladených i raději nevyslovených, zažitých stereotypů a ve společnosti živých předsudků spojených s křesťanstvím.

 

Vybrané kapitoly církevních dějin

Přednášející: Mgr. Jan Sodomka

Obsah:

Cílem je přiblížit posluchačům problematické kapitoly církevních dějin, jak nahlížet na dějiny, jak je učit a předávat ostatním. Zkušenosti pedagoga na střední škole.

 

Odpolední blok metodických seminářů

 • Křesťanství v dějinách – praktické ukázky z metodiky

Lektor: Mgr. Michal Bureš

Počet účastníků: maximálně 25 (Budeme si prakticky zkoušet hotové ukázky výukových materiálů)

Obsah:

Prakticky se seznámíme s několika konkrétními kapitolami učebního materiálu, vyzkoušíme si je sami na sobě, osaháme některé metody a formy, jak se žáky pracovat. Zároveň otevřeme několik zajímavých témat, budeme diskutovat a sdílet zkušenosti z výuky na základních školách. Každý účastník si může odnést část vzniklých materiálů pro vlastní pedagogickou praxi. Zároveň je to příležitost, při které bych rád získal spolupracovníky ochotné materiály v tomto školním roce ověřit v praxi na 1. i 2. stupni základních škol. 

 

 • Seminář o hudbě při výuce náboženství

Lektor: Mgr. Zuzana Slavíčková, M. A.

Počet účastníků: 15 (Počet účastníků je omezen, protože obsah semináře je postaven na praktické práci s nástroji a s hlasem. Ve větším počtu by práce nebyla efektivní. Děkuji za pochopení.)

Obsah:

(Cílová skupina: předškolní věk + 1. stupeň ZŠ)

Hudba pomáhá utvářet a posilovat vztahy: jak prostřednictvím jednoduchých hudebních aktivit posilovat kladný vztah mezi katechetou a dětmi, příp. mezi dětmi navzájem. Dobrá a soustředěná atmosféra při výuce náboženství a při katechezi – proč je důležitá a jak zde může pomoci hudba? (co např. s neklidem a nesoustředěností?)

Jaké jsou hudební schopnosti dětí v předškolním věku a na prvním stupni ZŠ? (co děti zvládnou a co ještě ne!) + praktické ukázky

Několik základních zásad pro zpívání s dětmi + praktické ukázky (cvičení, hry); co s nezpěváky?

Které jiné jednoduché hudební aktivity kromě zpívání může katecheta s elementárními dovednostmi použít při výuce NB nebo při katechezi? Jak mohou tyto hudební aktivity podpořit efektivitu vzdělávání a výchovy?

 

 • Seminář o moderní didaktice

Lektor: Mgr. Eva Klabanová

Obsah:

Jako děti jsme ve škole příliš atraktivní metody výuky nezažili. Inklinujeme ke starým vžitým metodám. Žáci mají v klidu sedět a naslouchat učiteli. Jde to ale i jinak. V odpoledním bloku si projdeme dobré příklady z praxe. Zaměříme se na metody, aktivity, hodnocení, odměny a tresty, komunikaci mezi učitelem- katechetou a žákem, na spoluúčast žáků ve výuce a nastavení pravidel. Zkusíme se zaměřit na různá specifika, jak u dětí, tak v procesu výuky. Předpokládaný závěr setkání bude v 15:30.

 

 • Seminář o metodách dramatické výchovy ve výuce náboženství

Lektor: Mgr. Eva Vecková

Obsah:

Když se řekne dramatická výchova, možná si mnozí z vás s tímto pojmem spojí nacvičování nějaké scénky nebo pásma na vánoční či velikonoční slavnost. Dramatická výchova zahrnuje ale velmi široké pole různorodých aktivit, které patří do zážitkové pedagogiky. Pracuje především s prožitkem, uvádí do nových zkušeností a situací, pomáhá zvládat ostych a neprůbojnost, učí respektovat jednání druhých, dává větší nadhled nad svým životem a pomáhá k lepšímu rozhodování. Podstatnou součástí dramatické výchovy je hra, která je doprovázena pocitem napětí, radostí a vědomím „jiného bytí“ než je všední život.

Odpolední seminář na téma Metody DV ve výuce náboženství bude zaměřen na praktické ukázky metod ve výuce.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Synu, máš se proč radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen.
L 15, 24

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám