Želiv: Želivské kulturní léto

04. 06. 2017 - 26. 08. 2017

Typ akce: Koncerty
Obec - místo konání: Želiv - Klášter premonstrátů
Organizační kontakt: e-mail: klaster@zeliv.eu

 

Želivské kulturní léto:

 

 4. 6. PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM 

Mše svatá v 10:30 hod. s následným programem věnovaným mistru Santinimu:

11:30 hod. Komentovaná prohlídka kostela: doc. PhDr. Jiří Kotalík, AVU Praha

14:00 hod. Varhanní introdukce, část první

14:15 hod. Přednáška na téma: Barokní doba a její víra, prof. PhDr. Vít Vlnas, FF UK Praha

15:00 hod. Varhanní introdukce, část druhá

15:30 hod. Santini a jeho dílo ve světle víry, komentovaný výklad architektury opraveného opatského kostela, doc. PhDr. Jiří Kotalík, AVU Praha

17:00 hod. Koncertní program barokní komorní hudby, Tišnovský komorní orchestr se svými sólisty: Richard Kružík, Iva Kružíková

 

18:30 hod. Slovo na závěr: P. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem., želivský opat

 

11. 6. ŽEHNÁNÍ ŽELIVSKÝCH VARHAN

v 10:30 mše svatá  - varhaní maraton varhaníků v opatském kostele  13:00 - 16:00

 

 24. 6. KONCERT PRO SÓLOVÉ HOUSLE A VARHANY v 19:30

-  housle Petr Havlín Česká filharmonie, varhany Petr Žák, program:  G. F. Händel, A. Corelli, J. Alain 

 

1. 7. KONCERT PRO DVA LESNÍ ROHY v 19:30

Ludmila Urbanová, Martin Kubíček,  Státní filharmonie Košice, program: průřez tvorby pro hornu

 

8. 7. ABELL ENSEMBLE v 19:30

barokní hudba pro flétnu, housle a cembalo

 

15. 7.  KONCERT  Hany Brožové – flétna, Kamil Brož – trubka, Petr Žák – varhany, barokní a soudobá tvorba,

program: P. J. Vejvanovský,  J. Novák v 19:30

 

 21. 7. - 23. 7. MORAVSKÝ VÍKEND - moravská muzika s moravskými specialitami v klášterní restauraci  

 

 22. 7. KONCERT PRO BAROKNÍ FLÉTNU A CHÓROVÉ VARHANY Jana Semeráda – flétna, Petr Žák – varhany,

dobové provedení barokní hudby na autentické nástroje.  V 19:30.

 

29. 7. - 30. 7. OSLAVA 400 LET ZALOŽENÍ KLÁŠTERNÍHO PIVOVARU 

-  Opatská zahrada  13:00 

 

5. 8. KONCERT -  MUSICA DA CHIESA v 19:30

– soubor historických hudebních nástrojů   

 

13. 8. POUŤ SMÍŘENÍ 

- mše svatá  v 10:30  - Vzpomínka na internované kněze v Želivském klášteře  

 

19. 8. VARHANÍ RECITAL  Vladimíra  Roubala, ředitele chrámové hudby  Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově 

v 19:30

 

 26. - 27. 8. SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY SE ŠERMÍŘI:

14:00, 15:00, 16:00, 17:00 26. 8.

NOČNÍ PROHLÍDKA S OHŇOVOU SHOW:   21:00 

 

26. 8. KONCERT pěveckého sboru  MUSICA SILOENSIS (Želiv) – sborová tvorba v průběhu staletí 

v 19:30

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Boží milosrdenství vypadá jako slabé a křehké, ale v boji se zlem má překvapivou sílu.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám