Ekumenická bohoslužba

23. 1. 2009

Křesťané celého světa se v roce 2009 modlí za jednotu, aby byli "v tvé ruce jedním celkem" (Ez 37,17). Při četbě tohoto starozákonního textu mohou křesťané uvažovat, jak by jej mohli vztáhnout na své vlastní rozdělení. Proroctví o dvou kusech dřeva, které byly spojeny vjedno nebo v církvích pravděpodobně známější vidění o suchých kostech, které jsou působením božího ducha přivedeny k životu, se Bůh představuje jako původce života a nového počátku. V prvním z nich je oživujícím duchem duch Boží, ve druhém přináší jednotu, smíření a pokoj rozdělenému národu sám Bůh. Jinými slovy, dar nového života povstává skrze jednotu dvou rozdělených částí. Křesťané v tomto textu mohou vidět předobraz nového života, který přináší Kristus, když poslušností vůči boží spásonosné vůli vítězí nad smrtí. Ze dvou zkřížených kusů dřeva nás Ježíš smiřuje s Bohem a vlévá tak lidstvu novou naději.Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám